Srodki gasnicze zdjecia

Para wodna jest wszechstronnie używanym środkiem gaśniczym. Kojarzy się ją tylko w mieszkaniach zamkniętych o małej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na szerokich przestrzeniach nie daje oczekiwanych efektów. Para jest niewielki ciężar zdrowy oraz w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Vivese Senso Duo Shampoo

Podaje się stosowanie pary wodnej w mieszkaniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny toż stanowić zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną używa się do gaszenia pożarów, które potrafią powstać w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w mieszkaniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako środek gaśniczy zapewne stanowić dopasowywana do gaszenia pożarów ciał stałych, jakie nie idą w odpowiedź z wodą w szczególnych warunkach temperaturowych. Nie określone jest natomiast zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w wyniku kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces palenia jest niemożliwy. Para wodna rozcieńcza palne gazy w powierzchni spalania. Najbardziej sprawne i dobre jest gaszenie pożarów parą nasyconą, która jest dostarczana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako materiał gaśniczy "steam fire extinguishing"może być podawana wyłącznie w niniejszych miejscach, co do których uznaje się pewność, iż nie zostają w nich ludzie. Z wycieczki na długie ciśnienie gaśnicze para mogłaby być przykra dla zdrowia, a nawet bycia ludzkiego.