Sprzet laboratoryjny medyczny

Często odwiedzam swoją wybrankę w roli. Jest zatrudniona na wydziale chemii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie ma zainteresowania ze studentami, pracuje także w laboratorium. Czasami opowiada mi o meblu na jakim wykonywa - mimo, iż nie jestem w okresie zrozumieć wszystkiego, w najniższym okresie nie dziwię się temu, że wybrała właśnie taki kierunek swojej prace zawodowej.

Sprzęt laboratoryjny stanowi bardzo trudne i dobre zagadnienie. Napisanie paru słów o wyposażeniu współczesnego chemicznego laboratorium pewno istnieć dla osoby zupełnie nieznającej się na chemii zadaniem karkołomnym, mimo wszystko sprawdzę się go podjąć. Dzisiejsze laboratorium chemiczne na pewnie nie robi oczywiście gdy na ilustracjach z książek, które myślę z pierwszych klas podstawówki. Np. mikroskopy laboratoryjne, które potocznie powtarzają się podstawowym wyposażeniem każdego laboratorium, są tam w zespole nieobecne. Najczęściej spotykanym narzędziem jest - jak by inaczej - komputer. są też lodówki, instalacje do wentylowania pomieszczeń, zlewy, najróżniejsze pojemniki, oraz kilka maszyn, co do których na pierwszy rzut oka laik na chyba nie istniał w bycie wskazać do czego dają - samplery, spektrometry mas cieczy i gazów, i najróżniejsze maszyny analizujące skład chemiczny badanych substancji, których firm bynajmniej nie udało mi się zapamiętać. Oczywiście mikroskopy labolatoryjne wciąż mają wykorzystanie w szkole, więcej ważna ich a natrafić na uniwersytecie medycznym, czy wydziale biologii, który zresztą, gdy moja dziewczyna kończy pracę, zdarza nam się odwiedzać. M.in. po to, żeby podziwiać używany przez biologów sprzęt laboratoryjny. Trzeba przyznać, że wygląda wielu dużo efektownie niż chemiczny - żebym miał zrobić scenografię do filmu science-fiction prawdopodobnie poprosiłbym ów wydział o wypożyczenie części sprzętu. Wydział biologii istnieje również interesujący przez hodowane tam okazy egzotycznych roślin, ogromne akwarium i formikarium, w jakim godzinami można oglądać zachowanie mrówek.