Obowiazek posiadania kasy fiskalnej rozporzadzenie

Razem z ustawą o podatku VAT obowiązek posiadania kasy fiskalnej ma wszystek przedsiębiorca, który tworzy usługi czy dokonuje transakcji na sytuację osób fizycznych i rolników pokrywających się na bazie ryczałtu. Do celu 2016 roku podatnicy mogą też czerpać z wybranych przywilejów podatkowych, bez potrzebie nabywania kas fiskalnych.

Detoxic

Gdy nie ma celu posiadania kasy. Samym z przepisów, który zmusza do końca 2016 roku, jest przepis rozmawiający o tym, że przedsiębiorca, którego roczne zakupy w poprzednim roku rozliczeniowym nie przekroczyły 20 tysięcy złotych netto, nie ma celu rejestrowania sprzedaży poprzez wystawianie paragonów fiskalnych. W przypadku firm, które rozpoczęły realizację w sezonie stania roku rozliczeniowego, limit 20 tysięcy złotych należy przeliczyć proporcjonalnie do pierwsze miesięcy prowadzenia pracy w danym roku.

Kasa fiskalna - kiedy rozpocząć rejestrację sprzedaży. W latach 2015 - 2016 w programu przedsiębiorstw, jakie pragną płacić paragony, pojawili się kolejni przedsiębiorcy, m.in. warsztaty samochodowe, specjalisty a lekarze stomatolodzy, fryzjerzy i gabinety kosmetyczne, prawnicy lub firmy gastronomiczne, które nie realizują swoich usług w samolotach. Za wyjątkiem usług gastronomicznych pozostali przedsiębiorcy mają obowiązek rozliczania sprzedaży przez kasy fiskalne w trybie natychmiastowym, natomiast przedsiębiorstwa, których działa limit 20 tysięcy złotych obrotu, mogą dostać kasę finansową w czasie 2 miesięcy po przejściu tego zakresu. Ten jeden cel w 2016 roku dotyczy także przedsiębiorców, którzy sprzedają bilety na przejazdy pasażerskie z okazją opłacenia ich w różny rozwiązanie niż gotówką oraz przedsiębiorców, którzy płacilibyśmy się na podstawie faktur za wykonane usługi na praca osób fizycznych, przy czym rocznie nie wystawili więcej niż 50 faktur dla maksymalnie 20 usługobiorców.

Niezależnie od wysokości obrotów ustawodawca stworzył także katalog produktów, których sprzedaż bezwzględnie pragnie być dokumentowane paragonem z kasy. Do wspomnianych produktów należy: sprzedaż gazu płynnego, stron do silników i indywidualnych silników, przyczep i naczep, aparatu fotograficznego, materiałów z metali szlachetnych, perfum, napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych.