Obliczanie zapory przeciwwybuchowej

Oznaczenie EX jest wyjątkowym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które dawane stanowi dla urządzeń i sposobów ochronnych albo ich fragmentów i części.

W stosunku ze całymi rozbieżnościami w dziale bezpieczeństwa w krajach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu ważnych wartości w jednych krajach członkowskich. Jednolite prawa dały na wiele łatwiejszy i mocniejszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która objawiła się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, jakie są dane do publikacji w niniejszych dziedzinach należy wspomnieć o dwóch podstawowych zasadach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w obrębie ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które dane są do pozycji w strefach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w zakresie ochrony oraz bezpieczeństwa pracowników na miejscach, na których potrafi spotkać atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde dania EX, powinny być ściśle oznaczone oraz przejść szereg testów, które zawierają na punktu wyeliminować wszelką wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska otrzymała w 2003 roku, ściśle tworzą i uściślają zasady produkcji oraz znaczenia tego gatunku urządzeń. Nic na materiał Atex znajdziesz tutaj.