Kanaly wentylacyjne

W mieszkaniach o dużym zapyleniu miałem, farbami proszkowymi, drzewnymi opiłkami, stanowi niemałe zagrożenie wybuchu. Zatem w wszystkim przedsiębiorstwie przemysłowym wymagane są instalacje wspólne z poradą atex (atex installation), jakie zamierzają za zadanie usunąć z miejsc pracowniczych i atmosfery powstające zanieczyszczenia.  Takie instalacje powinny jako mocno być instalacjami bezpiecznymi czyli powinno się stosować tam odciągi miejscowe w postaci ramion samonośnych, ssaw i okapów odnalezionych w tłach zagrożonych. Należy pytać o czystość, stosować odkurzacze przemysłowe, które spędzą z ziemie nagromadzony pył, systematycznie oczyszczać instalację także nie doprowadzać do łączenia się w wnętrzu wielkiej dawki zanieczyszczeń. Instalacja odpylania winna być uziemiona, nie umieszczać w sobie ładunków elektrostatycznych co prawdopodobnie wywołać iskrzenie a wtedy wybuch. Kanały odciągowe planują być zbudowane ze określeni o grubości ścianek 2 lub 3 mm, nie powinny oddawać się erozji. Zastosowane w takich instalacjach wentylatorów i filtrów przeciwwybuchowych, uznają zbyt zadanie skuteczną ochronę miejsca przed wybuchem. Dobrym zabiegiem jest przeprowadzanie w instalacjach odpylania, systemu gaszenia skier i pożaru, już na początku taki sposób przeciwdziała przyszłej eksplozji. Wszystko to powinno być zgrane i dokładne z poradą atex. Stawia się także śluzy, jakie są odporne na przejścia pożaru przez instalację, klapy zwrotne oraz sposoby samoczyszczące zbyt duże natężenie miału w instalacji. Pomieszczenia takie pomimo tylu zabezpieczeń jeszcze są pomieszczeniami dużego ryzyka, chociaż spełniają wszelkie ilości również są dobre z określonymi dyrektywami, powinno tam przebywać jak najmniej wszystkich zaś toż właśnie osoby, jakie w takich pomieszczeniach pracują. Przestrzeganie wszystkich zasad i konwencji jest kwestią najważniejszą, i usuwanie przyczyn ewentualnego wybuchu priorytetem. Wszelkie sprzęty oraz akcesoria objęte dyrektywą atex planują bezpośrednie indywidualne oznaczenia i atesty znajdujące się w środowisku pracy urządzenia. Maszyny, urządzenia instalacje objęte wspomnianą dyrektywą, liczymy na dwie grupy: grające w górnictwie, postępujące w niezwykłych miejscach. Ta wyjątkowo istotna zasada chroni wszystkie przedsiębiorstwa.